کمپرسور اسکرو برای کمپرس هوا و گاز screw compressor - صنایع وکیوم پارس
برخی از مشتریان

پکیج کمپرسور اسکرو screw compressor از نوع Oil-Free و Single-Stage

پکیج کمپرسور Oil-Free از نوع تک مرحله ای (Single-Stage) برای کمپرس هوا و گاز های خنثی در صنایع مختلف به کار گرفته میشود.

اطلاعات بیشتر

پکیج کمپرسور اسکرو screw compressor از نوع Oil-Free و Multi-Stage

پکیج کمپرسور Oil-Free از نوع چند مرحله ای (Multi-Stage) برای کمپرس هوا و گاز های خنثی استفاده میگردد. کاربرد اصلی این نوع کمپرسور برای تولید هوای فشرده عاری از روغن میباشد.

اطلاعات بیشتر

کمپرسور اسکرو screw compressor از نوع Oil-Free برای گازهای فرایندی

کمپرسور Oil-Free برای گازهای فرایندی در صنایع مختلفی نظیر شیمیایی، نفت و گاز، فولاد و ... برای کمپرس عملاً تمام گازهای فرایندی کاربرد دارد.

اطلاعات بیشتر

کمپرسور اسکرو screw compressor از نوع Oil-Injected برای هوا

کمپرسور Oil-Injected هوا به منظور تولید هوای فشرده برای انتقال پنوماتیکی مواد و ابزار پنوماتیکی و همچنین در پکیج های سیار در سایت های ساختمان سازی کاربرد دارد.

اطلاعات بیشتر

کمپرسور اسکرو screw compressor از نوع Oil-Injected برای گازهای تبریدی و فرایندی

کمپرسور Oil-Injected گاز های تبریدی و فرایندی برای کمپرس این گاز ها در صنایع مختلف نظیر شیمیایی، فولاد، خنک کننده ها و ... طراحی و عرضه می گردند.

اطلاعات بیشتر

کمپرسور اسکرو screw compressor از نوع Water-Injected برای هوا

کمپرسور Water-Injected برای هوا به منظور تولید هوای فشرده عاری از روغن با مصرف بهینه و اختلاف فشار بالا طراحی و عرضه می گردد.

اطلاعات بیشتر