برخی از مشتریان

حضور موفق در دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب تهراندهمین نمایشگاه صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب تهران در تاریخ 26 لغایت 29 آبان ماه در محل نمایشگاه های تهران برگزار گردید.

شرکت صنایع واکیوم پارس بعنوان بزرگترین تولید کننده بلوئرهای هواده جهت هوادهی عمقی تصفیه خانه های فاضلاب و هوادهی به سیستمهای Back wash تصفیه خانه های آب باهمکاری تکنولوژیک Aerzen آلمان این افتخار ر اداشت تابا حضور موفق در نمایشگاه فوق علاوه بر تجدید دیدار با پیمانکاران، مشاوران و کارفرمایان این صنعت نسبت به آشنایی بیشتر با پروژه های جدید آب و فاضلاب و ارائه رهنمود ها و مشاوره در خصوص انتخاب دستگاههای مناسب و بهینه در این صنعت نیز گامی دیگر در خصوص موفقیت روز افزون بردارد.