برخی از مشتریان

کسب رتبه برتر در دوازدهمین نـمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایرانشرکت صنایع واکیوم پارس موفق به دریافت تندیس و لوح تقدیر به عنوان شرکت برتر در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات ایران گردید.
 
نمایشگاه آب و فاضلاب - صنایع واکیوم پارس
 
نمایشگاه آب و فاضلاب - صنایع واکیوم پارس   نمایشگاه آب و فاضلاب - صنایع واکیوم پارس