برخی از مشتریان

تحویل بلوئرهای پروژه فاضلاب ساوه        تعداد 5 دستگاه، بلوئر هوا با توان 250 کیلو وات جهت نصب در تصفیه خانه فاضلاب شهر ساوه به سفارش شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی تحویل گردید.