برخی از مشتریان

حضور موفق در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب تهرانسیزدهمین نمايشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب تهران در تاریخ 24 لغایت 27 مهر ماه در محل نمایشگاه های تهران برگزار گردید.

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب تهران - صنایع واکیوم پارس

شرکت صنایع واکیوم پارس بعنوان بزرگترین تولید کننده انواع بلوئرهای هواده، جهت هوادهی عمقی تصفیه خانه های فاضلاب و هوادهی به سیستمهای Back wash تصفیه خانه های آب، باهمکاری تکنولوژیک Atlas Copco     بلژیک و پمپ های دوزینگ و دیفیوزرهای هوادهی با همکاری کمپانی های Sera  آلمان و EDI آمریکا این افتخار را داشت تا با حضور موفق در نمایشگاه فوق، علاوه بر تجدید دیدار با پیمانکاران، مشاوران و کارفرمایان این صنعت نسبت به آشنایی بیشتر با پروژه های جدید آب و فاضلاب و ارائه رهنمود ها و مشاوره در خصوص انتخاب دستگاههای مناسب و بهینه در این صنعت نیز گامی دیگر در خصوص موفقیت روز افزون بردارد.

   سیزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب تهران - صنایع واکیوم پارس  سیزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب تهران - صنایع واکیوم پارس

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب تهران - صنایع واکیوم پارس  سیزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب تهران - صنایع واکیوم پارس