برخی از مشتریان

صادرات چهار دستگاه پکیج واکیوم به کشور امارات   مراحل طراحی، ساخت و تست چهار دستگاه پکیج روغنی واکیوم مدل  PVI OT-502 جهت استفاده در یکی از پروژه های نفتی کشور امارات (تقطیر روغن) به پایان رسیده و در مورخ 1393/11/25 بارگیری و به مقصد این کشور ارسال گردید.