برخی از مشتریان

دعوت به سیزدهمین نـمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاباحتراماً، بدين وسيله از شما دعوت مي گردد از غرفه شركت صنايع واكيوم پارس،

توليدكننده انواع پمپهاي واكيوم، بلوئرهاي هوا، كمپرسورهاي هوا و گاز
و نماینده رسمی محصولات کمپانی Atlas Copco بلژیک و Robuschi  ایتالیا،

در سیزدهمین نمايشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب،

واقع در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، سالن 35، غرفه 301

بازديد به عمل آوريد.