برخی از مشتریان

حضور موفق در دوازدهمین نـمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایرانشرکت صنایع واکیوم پارس بعنوان بزرگترین تولید کننده   

بلوئرهای هواده جهت هوادهی عمقی تصفیه خانه های فاضلاب
هوادهی به سیستمهای  Back washتصفیه خانه های آب
    با همکاری تکنولوژیک  Aerzen آلمان و Robuschi  ایتالیا ،

پمپ های دوزینگ و دیفیوزرهای هوادهی
    با همکاری کمپانی های  Sera آلمان و  EDI آمریکا

 این افتخار را داشت تا با حضور موفق در نمایشگاه فوق علاوه بر تجدید دیدار با پیمانکاران، مشاوران و کارفرمایان این صنعت نسبت به آشنایی بیشتر با پروژه های جدید آب و فاضلاب و ارائه رهنمود ها و مشاوره در خصوص انتخاب دستگاههای مناسب و بهینه در این صنعت نیز گامی دیگر در خصوص موفقیت روز افزون بردارد.   سفر مجازی

نمایشگاه آب و فاضلاب - صنایع واکیوم پارس   نمایشگاه آب و فاضلاب - صنایع واکیوم پارس

نمایشگاه آب و فاضلاب - صنایع واکیوم پارس