برخی از مشتریان

تحویل بلوئرهای پروژه فاضلاب التیمور مشهد        تعداد 17 دستگاه، بلوئر هوا با توان های  160 کیلو وات (9 دستگاه)، 132 کیلو وات (5 دستگاه) و 11 کیلو وات (3 دستگاه) جهت نصب در تصفیه خانه التیمور مشهد به سفارش شرکت صدر آب صنعت،  آماده و تحویل گردید.