برخی از مشتریان

تحویل 6 دستگاه بلوئر هوا متعلق به شرکت آب و فاضلاب اصفهان

تحویل 6 دستگاه بلوئر هوا متعلق به شرکت آب و فاضلاب اصفهان

6 دستگاه بلوئر هوا مدل GM 90S با الکتروموتور 110 کیلووات پس از طی مراحل آماده سازی و ساخت ، تحویل شرکت آب و فاضلاب شمال اصفهان گردید .