برخی از مشتریان

ساخت نسل جدید پمپ های دورانی بارینگ آبشرکت صنایع واکیوم پارس اولین و بزرگترین تولید کننده پمپهای واکیوم آب در گردش در ایران می باشد.

با توجه به تولید موفقیت آمیز پمپ های واکیوم نسل جدید در ظرفیت های m3/h 40 الی 800 m3/h طی سال های گذشته و رضایت کامل مشتریان، این شرکت با هدف بهینه سازی در عملکرد پمپهای آب در گردش در ظرفیت های بالا اقدام به طراحی و ساخت نسل جدید پمپهای مذکور از ظرفیت 1000 m3/h الی 5000 m3/h نموده است.

             

 

مزایای پمپهای نسل جدید: