برخی از مشتریان

کنفرانس بین المللی و نمایشگاه صنعت سیمانبدين وسيله از شما دعوت مي گردد از غرفه شركت صنايع واكيوم پارس، توليدكننده انواع پمپ ، بلوئر، كمپرسور (نمایندگی انحصاری کمپانی معظم AERZEN ) بازدید به عمل آورید.

  زمان: 94/08/19 لغایت 94/08/21

 محل برگزاری: مرکز همایشهای رازی، سالن A ، غرفه شماره  9